Call us : +45 61 30 42 68

Richard Hays – Vores arv som Guds børn

Connections Danmark > Sermons > Richard Hays > Richard Hays – Vores arv som Guds børn
september 23, 2017

Richard Hays – Vores arv som Guds børn

Preacher:
Passage: Deuteronomy 1:26, Deuteronomy 6:25, Deuteronomy 8:18, Deuteronomy 28:1-14, Matthew 3:15, Romans 1:16, Romans 5:19, Galatians 3:4
Service Type:

Romans 1:16: ”Guds retfærdighed er blevet åbenbaret!” Al arv og alle gaver modtages ved tro, om det er af Gud eller af din bedstemor. Du må være aktiv og tage gaven til dig. Man kan ikke selv producere det at blive/være arving. Det er ikke ved at ”tro” hårdere, men ved at modtage det fra en anden ved en enkel tro. Galatians 3:4: Så længe arvingen er barn, gør det ikke forskel om han/hun forstår, hvad det er han/hun arver.

Vi har brug for lærere der skal gøre det klare for os, hvad vi har arvet fra Gud. Så vi kan forstå det, som vi allerede har.

For at arve et hus, har man brug for en kontrakt, hvori dette bekræftes.

Deuteronomy 6:25: ”Når I har adlydt alle love, vi denne lydighed retfærdiggøre Jer

Romans 5:19: Ved den enkeltes lydighed vil mange gøres lige så retfærdige som Ham.

Matthew 3:15: ”Døb mig!” Johannes ved dog, at Jesus er Messias. Men det han ikke ved, er at Jesus skal opfylde loven ved at lade sig døbe. ”For at vi opfylder al retfærdighed!”

Himlen åbnedes og duen kom ned, da Jesus opfyldte loven ved Hans dåb.

Det var første gang at himlen var åben siden Adam var i Eden.

Alle himlens ressurcer er i haven Eden. Adam mister sin tilstand, så nu er himlens ressurcer ikke længere tilgængelige for ham. Men da Jesus døbes, åbnes himlen igen efter mindst 4.000 år.

Jesus har ikke kun skaffet os opstandelsen og  tilgivelsen, men også tilregningen af Hans lydighed til menneskeden. Jesu lydighed er DIN lydighed. Jesus inkluderes os i Hans aktion af at opfylde loven. Jesus manifesterer åbningen af  himlen. Jesus har ikke brug Golgota for Ham selv. Han er genfødt allerede. Han levede et syndfrit liv. Deuteronomy 28:1-14 er de legale konsekvenser af det at være perfekt foran Gud.

Jesus har åbnet døren til denne tilstand for os igen.

I Deuteronomy 28:1-2 lover Gud at hvis ”I” (dvs. jøderne) adlyder Ham, vi de blive ophøjet over alle jordens folk.

Man kan se at nationer, der blev forvandlet af protestantiske reformationer, er blandt de rigeste på verden. Fx Schweiz, som er et forholdsvis lille land, er ekstrem rig, fordi deres forfædre skabte en forskel i tid og rum ved at give forskellige reformatorer råderum.

Ukristne lande er næppe i stand til at producere værdier og karakter og identitet og derfor hersker der megen mørke.

Den lydighed, som i Deuteronomy 28:1-14 fører til adskillige velsignelser, er blevet os tildel via Jesu lydighed.

De folkeslag, hvor mennesker har forstået dette, er blevet velsignede.

Der er en legal konsekvens over det at være velsignet af Gud pga. lydigheden – enten lydigheden overfor loven i den GT, eller Jesu Kristi lydighed som han tilvejebragte for os, i det NT.

Deuteronomy 8:18: Gud gør os i stand til at være produktiv.
Deuteronomy 1:26: Gud beskriver her sin egen natur, ved at sige at Hans natur i mennesket er at få mennesket til at blive produktiv. Guds natur i mennesket er den natur som fører til herredømme, som kan underkaste sig naturen.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Connections Nyhedsbrev
Tilmelding
ErrorHere