Call us : +45 61 30 42 68

Richard Hays – Et nyt hvilested

Connections Danmark > Sermons > Richard Hays > Richard Hays – Et nyt hvilested
september 23, 2017

Richard Hays – Et nyt hvilested

Preacher:
Passage: Isaiah 61:1-2, Matthew 28:18, John 20:22-23, Acts 1:8, Acts 26:14, Ephesians 1:17, Ephesians 2:6
Service Type:

Det forjættede land beskrives som et land  hvor der flyder med mælk og honning. Det er IKKE himlen. Det er et hvilested. Loven og profeterne gik indtil Johannes døberen. Johannes døberen er den største af de GT profeter.

I det GT kunne ingen nå deres fulde potentiale. Himlen var lukket i 4.000 år. Jesus adlød loven. Efter Johannes Døberen starter Guds rige. Enhver i Guds rige er større end Johannes Døberen. Vi har nu ressourcer nok til at gøre mere end Johannes Døberen.

En uendelig mængde ressourcer = en uendelig mængde muligheder.

Himmeriget skal tages med storm og de ”aggressive” (i en positiv forstand) tager det. Matthew 28:18: Al magt er givet mig og jeg har givet det til jer. Så derfor gå hen og gør disciple. Ikke: ”Lav evangelisation, prædik...” men: Gør disciple.

I Jesu optik er der mere end rigelig med ressourcer for at gøre discipler på hele verden.

Jesu disciple arbejdede stadig væk under den gamle pagts præmisser. De havde Helligånden på sig, ikke i sig. I John 20:22-23 puster Jesus på disciplene og mange teologer tror at på det tidspunkt blev de født på ny. Så blev de til ”templer”.

I Acts 1:8 ser vi at disciplene skulle vente i Jerusalem indtil de blev fyldt med kraft fra himlen. Hvis du ikke har kraften fra himlen, så vent i dit ”Jerusalem” i stedet for at gå nogen steder uden Guds kraft.

Kraft: Dynamis. Kraft, der virker mirakler. Man får, hvad man prædiker. Hvis man siger til folk at Helligånds-dåben er det at få tunger, så er dette alt man får. Men Helligånds-dåben er det at fyldes med eksplosiv overnaturlig kraft, opstandelseskraft. Acts 26:14: Når I deler jeres vidnesbyrd, får det 3 følger: De vil se forskel mellem lys og mørke, mellem Gud og djævelen og forstå tilgivelsen og arven i himlen. Men de skulle dele deres vidnesbyrd, ikke Paulus’ prædiker.

Åbenbaringsånden (Ephesians 1:17)

Paulus: Jeg har spurgte Gud at give Jer åbenbaring om Jer, så I forstår, hvem I er, pga. det Jesus gjorde for jer. Så får de en ny identitet. Ikke hvad forældre, samfundet, vennerne troede om en, men hvad man er i Kristus. Åbenbaring om arven for de hellige. Vi er også en arv til Gud.

Periklitos = En som kommer for at hjælpe, advokat. Arven forklares af en advokat. En af Helligåndens ansvarsområder er at forklare arven. Ikke ånden fra verden, men ånden fra Gud. Helligånden prøver at vise mig, hvad der er mit arv. Hvem jeg er, hvad jeg har.

Jeg opstår sammen med Kristus. Han promoverer os til at sidde ved siden af Guds trone. Ephesians 2:6. Menneskeheden blev ført til Guds tronsal. Denne nye tilstand producerer en ophøjet position. Den åbne himmel går helt op til Guds tronsal. Vi har allerede kraften i os. Det er kraften til at overvinde dødens magt.

Har vi skødet på huset, så har vi huset. Når vi har tilstanden af retfærdiggjort, så har vi arven. Jesu krop på jorden er begrænset, men hans ånd er uendelig. Vær ikke bange, det er Gud Faderens vilje at give Jer riget. Vi kan ikke få kraften af os selv eller af hvad vi gør. Den kommer fra det Han har gjort. Derfor er vi kvalificeret til Guds rige.

I Ham bevæger vi os og ånder og har vores eksistens.

Isaiah 61:1-2
Guds ånd er over mig. Han har salvet mig at hele brudte hjerter og proklamere frihed for fangerne, for dem der er fanget i mørket. Jubelåret, frydeåret. Alt som er gået tabt, genetableres.

Zion = kirken. Jeg vil trøste alle dem, som sørger i kirken. For at give dem en krone af glæde i stedet for sorgens asker. Mange kirker tager sig ud som Guds begravelse.

Vi er alle salvede vi proklamerer frihed til alle og genetablering af alt der gik tabt og glæde og skønhed i Guds hus. Vi udskifter fortvivlelsens ånd med glædens ånd.

Kirken er et sted af glæde. Det er kun i kirken, hvor fortvivlelsen kan vendes til glæde, hvor frihed kan findes, hvor der er Guds glæde. Folk leder efter genetablering. Hvordan kan jeg genoprette det der gik tabt i mit liv, hvordan kan jeg finde meningen med livet. Hvis ikke kirken giver svar, går folk andre steder hen.

Genetableringen omfatter 1) individet 2) kirken 3) samfundet. Du er kilden, du er den salvede. Vi er det salvede hus. Vi genopbygger de gamle ruiner, stederne som er blevet forladt.

De salvede forandrer filosofiske og sociologiske (samfundsvidenskabelige) fundamenter af samfundene, værdierne, mentaliteten, moralen.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Connections Nyhedsbrev
Tilmelding
ErrorHere