Call us : +45 61 30 42 68

Richard Hays – Den nye tilstand i den nye Adam og “Edens fire floder”

Connections Danmark > Sermons > Richard Hays > Richard Hays – Den nye tilstand i den nye Adam og “Edens fire floder”
september 23, 2017

Richard Hays – Den nye tilstand i den nye Adam og “Edens fire floder”

Preacher:
Passage: Genesis 2:10, Exodus 40:12-16, Leviticus 26:3-7, Numbers 23:8-21, Deuteronomy 28:1-14, Ezekiel 47:1-12, Isiah 10:27, Joel 2:23-32, Joel 3:3, John 7:38, Ephesians 2:20-21, Ephesians 3:19
Service Type:

Hvad kan vi så udrette i denne nye tilstand, med Faderens natur i os? Diverse ”frugter”.

Den første er glæden. I det GT var der et offer af korn efter det store offer af et dyr, og her var der også tale om vin, hvilket symboliserer festglæde.

Ypperstepræsterne blev salvet i det GT da de var 30 år gamle. Jesus er 30 år gammel, da Han døbes.

Exodus 40:12-16
Tag ypperstepræsten og udrust ham med en hellig klædning. Hvad symboliserer den? Den frie retfærdighed af Jesus, retfærdiggørelsen. Jesus etablerer retfærdigheden. Han er nu iklædt den hellige klædning. Derefter skulle ypperstepræsten salves. Tilstanden af retfærdiggjort fører til tilstanden af salvelsen.

Salvelsen bryder åget (Isiah 10:27).

Derefter skal ypperstepræsten sættes i tjeneste (consecrate).

De fleste mennesker tænker lige omvendt: Først skal man være meget hengiven (consecreted), så får man salvelsen og derefter kan man erklæres retfærdiggjort. Men det er ikke Guds rækkefølge.

Det der kvalificerer mig til salvelsen er ikke min hengivenhed og mine gode gerninger, men den retfærdighed tilvejebragt af Jesus, som jeg har iklædt mig i.

Hvis jeg ville sige: ”Alle der sidder her om en time med et rødt T-shirt på, får 50.000 Euro!”, så ville alle rende til butikkerne for at skaffe sig et rødt T-shirt. Det samme er tilfældet med retfærdiggørelsen. Den er det første, jeg skal få på, for at blive kandidant til salvelsen.

Salvelse: Muligheden for at gøre Guds vilje. Guds kraft til at manifestere Guds rige.

Det der giver mig kraften til at ændre mig, er den salvelse som hviler på mig. Salvelsen muliggør store forandringer i ens liv.

Den fortabte søn kommer hjem og faderen giver ham en hvid klædning på. Det var faren som betalte for den, sønnen har ingen penge. Så siger faren: ”Giv ham en fingerring!” Det var som at give signatur-muligheden væk, fuldmagten. Fingerringen symboliserer fuldmagten i Guds rige, den åbne himmel. Til sidst får han nye sko. Hvorfor disse til sidst? Han ”gik” forkert. Men først skal han være i den nye TILSTAND og i den nye FULDMAGT, så får han muligheden til at GÅ den rette vej.

Deuteronomy 28:1-14 varsler store forandringer af samfundet og af det personlige liv.
Deuteronomy 15, Gud har lovet Abraham en søn og landet. Gud kan ikke lyve. Abraham siger: ”Hvordan kan jeg vide, at dette skal ske?” Et Guds løfte involverer min karakter. Så opretter Gud en pagt med Abraham. Abraham skal gå imellem halve dyr. Det var i den tid en måde at bruge dyr ligesom vidner på en pagt. Gud og Abraham gik mellem dyrehalvdelene og reciterede enkelthederne af pagten.

Men Abraham falder i søvn, efter at have forsvaret dyre-halvdelene imod gribbe i en tid. Der vil altid være nogle, som vil prøve at stjæle det fra os, som Gud har forjættet for os.

Til sidst er det Gud alene, som gør pagten med Abraham færdig. Han optræder som to skikkelser af ild. En brændende ovn og en flammende fakkel. Disse to går mellem dyrhalvdelene.

Gud laver pagten med Abraham og hans efterkommere. Ovnen (symbol på Gud som retfærdig dommer) går mellem dyrene med Abraham. Abraham er menneske, så derfor vil der ikke gå lang tid førend han vil forsynde sig imod pagtens betingelser. Men nu tager den flammende fakkel Abrahams plads. Hvis Gud ikke forsørger os med den rette stedfortræder, har vi ingen chance at nyde godt af pagten.

Hvis Gud ikke opfylder HANS del af pagten, hvis Han ikke opfylder det der er os forjættet hvis vi er lydige (hhv. hvis vi træder ind i vores stedfortræders plads, i Ham, som var lydig for os), så ville Gud teoretisk set holde op med at eksistere.

Her ser vi allerede nådens tid i det GT. Abraham kan ikke adlyde, han er faldet i søvn. Jesus er den anden Adam som ikke vil fejle i at adlyde og han har allerede inkluderet dig i hans lydighed.

Den flammende fakkel som går imellem dyrhalvdelene er DIG som er repræsenteret af Jesus. Hans lydighed i vores sted skaffer opfyldelsen af pagten. Abraham og alle hans efterfølgere omfatter alle dem, som nyder af Guds nåde.

Leviticus 26:3: Hvis I følger mine bud er den lovlige konsekvens at regnen vil falde. Himlen vil være åben.

Jeg kan ikke skaffe regn med MIN retfærdighed, men når jeg iklæder mig Jesu retfærdighed, så befinder jeg mig i den lovlige tilstand i Guds øjne og så vil regnen falde.

Så vil landet producere sine afgrøder. Når det regner, vil der komme store lærere og prædikanter, politiere, forretningsmænd, sociale iværsættere, osv. ”Regnen” er det, der giver frugten. At få himlen åben, at komme ind i den lovlige tilstand i Guds øjne, fører til det, som vi fra starten skulle have produceret.
Leviticus 26:7 Jeres fjender vil falde for sværdet. 100 af Jer vil forfølge 10.000. Jeg vil se på jer med favør. Jeg vil opretholde min pagt med jer. Jeg vil hvile iblandt jer.

Når der er lydighed, bliver jeg døbt af Johannes. Når det regner, vil vores liv producere det, som den aldrig har produceret før.

Gud tænker noget om os som vi ikke tænker. Ephesians 3:19: Mere end jeg kan udtænke og mere end det som jeg kan spørge om. Gud arbejder allerede i en dimension som jeg slet ikke kan udtænke. Men han bruger min lille tro til dette.

Numbers 23:8 Bileam blev kaldet til at forbande Israel. Han kan overse hele nationen fra et højt sted. Bileam: ”Hvordan kan jeg forbande dem, som Gud aldrig forbander?” VI er set som nogle der er inde i pagten. Vi betragtes af Gud som nogle der er i Kristi lydighed. Bileam siger man kan ikke forbande nogle som Gud aldrig forbander. Nationen er i en tilstand, der skaber en åben himmel. Bileam siger at Isrealitterne vil dø som retfærdige. Numbers 23:18: ”Gud er ikke et menneske som lyver eller ændrer sin mening. .... Jeg har fået en opgave til at velsigne, og jeg kan ikke ændre det, fordi Gud vil ikke forandre sig!”. Gud begynder ikke pludseligt at lægge en forbandelse på Jesus – derfor kan han heller ikke forbande os som er i Kristus.

Numbers 23:21 ”Ingen nød ses i Israel. Herren deres Gud er med dem. De råber alle sammen som konger. Der er ingen trolddom imod Guds folk.” Det er det, som en, som synger i ånden, siger om Guds folk.

Joel 2:23: Vær glæde Zions børn, vær glade i Herren, fordi han har givet jer tidligregn og sildigregn og retfærdighed. En retfærdig tid, en tid af frelse. Genoprettelsen af regnen er baseret på retfærdighed. Så snart kirken forstår sin identitet som fx i Ephesians 2:20-21: Menigheden er Guds bolig og er føjet sammen af Gud. Kirken er en bolig, når den er bygget rigtig. Hvis vi har bygget menigheden rigtig, bliver Gud boende.

Når vi blev kristne, holdt Helligånden op med at overbevise os om synd. Nu begynder Helligånden at overbevise os om vores nye tilstand i retfærdighed om vores adoption og vores arv. Og om at verdens fyrste er allerede dømt og har ingen plads i mig. Han havde heller ikke nogen plads i Jesus. Der findes ingen lovlig plads for fjenden i en kristens liv. Hvis du stoler på din egen hengivenhed, din egen helliggørelse, din egen bibellæsning og din egen bøn, så kan djævelen komme ind. Men når jeg stoler på retfærdiggørelsen gennem Jesus, så kan djævelen ikke komme ind.

Joel 2:23-24: Retfærdighed bringer genoprettelse. Retfærdigheden er det der bringer regnen.

”Herrens dag”. Løftets dag. Joel 2:32 profeti ang. Pinsedagen.

Joel 2:30: Jeg vil udgyde min ånd på alt kød. Gud griber ind i historien på et lovligt grundlag skabt af Messias.

Joel 3:3 Blod ild og røgstøtter ... for Herrens store og frygtelige dag. Det er i profetisk sprog.

På pinsedagen blev der udgydt så megen salvelse, at verdens struktur blev totalt forandret.

Gud taler igennem drømme. Drømme går ikke gennem kulturelle filtre.
Drømme er til for at give vejledning.

I de sidste dage (de sidste dage = ikke enden på verden, men de sidste tretusinde år af menneskets historie) vil Herrens templets hus blive etableret som den mest magtfulde af alle bjergene (Isaiah 2:10-22). Kirken vil igen begynde at få stor indflydelse. Herrens ”bjerg” vil være den vigtigste. Alle vil drage til Herrens bjerg, til Jakobs hus. Loven vil komme fra Zion. Han vil dømme mellem folkeslagene.

Solomon etablerede international handel for at skabe fred mellem nationerne.

Derpå førte han mig til templets indgang og jeg så vand som udsprang fra under templet (Ezekiel 47:1-12). Dette symboliserer DIG – DU er templet. John 7:38 ud fra dig vil der flyde strømme af levende vand. Ikke kun én flod, men mindst 4 floder. Ud fra DIG flyder der minimum 4 floder – det kunne være flere.

Genesis 2:10: Der udsprang en flod i Eden som blev til 4 floder. Pishon (guld og onyx). Pishon producerer guld og onyx. Gihon (gennembrud). Når Gihon flyder, bryder den ting ned og den fører os ind i nye områder. Tigris (hurtig). Euphrat (frugt uden ende).

Fra dit indre skal der flyde levende vand (John 7:38). En flod af guld, gennembrud, fremgang og frugt uden ende.

I Ezekiel 47:1-12 måler en engel floden. Desto længere vi går ud, desto mere vi involverer os i floden, jo dybere vi vil komme ind i det. Dødehavet = menneskeheden. Men hvorend floden fra Ezekiel 47:1-12 flyder, skabes der liv og der vil være mange fisk (succes med evangelisation).

Hvis vi lader floden flyde, vil vi føres af det. Det er en mægtig flod der flyder ud af os. Vi skal gives over til Helligånden. Vi skal lade den flyde i os. Fremgang, gennembrud, dynamik, frugt. Det er dig det starter med at flyde ud fra, fordi du er templet.

Ved flodens bred vil der vokse planter, som vil læge nationerne.

I de vestlige lande præges vi af de samme nyhedsbureauer og de har deres agenda, men har de ret?

Mange tror nu er der snart dommedag. Men dem der bruger sociale medier får alternative synsvinkler, hvor ingen forudfattet agenda ligger tilgrunde.

På min bibelskole trænes eleverne til at bruge de sociale medier for at påvirke andre.

Hvis vi aldrig handler på det, vi har fået lys om, er det ikke muligt for os at vokse videre. Og dette er tegn på manglende tro. Hvis du ikke løber, opdager du aldrig, hvor meget af Gud der er i dig.

Som leder skal vi få folk derhen, hvor de får muligheden at løbe, så de kan opdage denne Gud som bor i dem.

Vi har ofte en grund til, hvorfor vi ikke løber. Denne grund kan være selviskhed, dårlig selvværdi, kødslighed, mm., men alle disse ”grund” er jo blevet korsfæstet.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Connections Nyhedsbrev
Tilmelding
ErrorHere