Call us : +45 61 30 42 68

Richard Hays – At overvinde kødeligheden – Guds ”omskærelse”

Connections Danmark > Sermons > Richard Hays > Richard Hays – At overvinde kødeligheden – Guds ”omskærelse”
september 23, 2017

Richard Hays – At overvinde kødeligheden – Guds ”omskærelse”

Preacher:
Passage: John 6:28, Romans 3:9-31, Romans 8:17, Romans 8:1-39, Galatians 2:18-21
Service Type:

Helligheden/helliggørelsen er en fascination af Gud Faderen som bliver ”værre” desto mere man beskæftiger sig med Gud og vokser i troen.

Min kone har givet ting op fordi de ville vanskeliggøre det for hende at leve med mig. Man giver ting op for Gud, det er ikke en religiøs liste.

Den anden dimension af frelsen jfr. Paulus er at vi er ikke kun er tilgivet for det, vi gjorde af syndige handlinger.

Der er to definitioner på synd: 1) handlinger; 2) væsen, dvs. tendenser, vores menneskenatur, attituder fx selviskhed, selvcentreredhed, selv-retfærdiggørelse, konstant mangel på ærlighed, tendens til selvmord, utroskab, osv. I den engelske bibel betegnes denne dimension af synd som ”iniquity” - overtrædelser.

Paulus siger: ”Det jeg gerne vil gøre, det gør jeg ikke, det jeg ikke vil, det gør jeg!” Der er en kødslighed i mig, som vil gerne dominiere, og det er meget frustrerende.

Hvis ikke jeg kan komme af med den grundlæggende tilstand jeg befinder mig i, kan jeg ikke komme af med kødsligheden.

Jakob hører at hans bror Esau kommer for at møde ham med 400 mænd. Han instruerer tjenerne: ”Sig til Esau: Disse dyr er en gave til dig fra din tjener Jakob”. Jakob kommer til en udtørret flod og beder fordi han er klar over faren han er i. Jakob kæmper hele natten med en engel. Han vil ikke slippe englen, han siger: ”Jeg lader dig ikke gå, medmindre du velsigner mig!” Englen siger: ”Vil du have en velsignelse? Så sig dit navn!” Jakob får et nyt navn. Jakob betyder ”Snyderen”. Hvis du er ærlig omkring din egen tilbøjelighed at snyde osv. kan Gud give dig en ny natur, et nyt navn. De fleste kirker har ikke brug for djævelen, fordi de skaber problemer nok uden djævelen. Kødsligheden anretter skader nok. Hvis du er ærlig omkring dine værste tilbøjeligheder kan du velsignes. Guds lam har ikke kun taget de handlinger på sig, som adskilte mig fra Gud, men også hele min syndige natur, mine motivationer, min selviskhed, min kødslighed. Alt dette blev lagt på Guds søn. Det foretrukne offer i GT var en tyr. I det moment præsten skærer halsen over på tyren blev hele tyrens styrke tilintetgjort. På Golgata blev vores kødslighed og al vores tendens til at selv retfærdiggøre sig givet i døden. Ærlighedens opgør/øjeblik er et overnaturligt øjeblik i hvilket alt ændres.

Omskærelse i Det Gamle Testamente (5. Mosebog): ”Omskær jeres hjerter!”

Også i det GT var det en symbolsk gerning. Betydningen var at det som er for meget af kød, skal skæres af.

Både mænd og kvinder har brug for den åndelige omskærelse via Golgata: ”Jeg er korsfæstet med Kristus og det liv jeg nu lever, lever jeg i troen på Gud!” (Galatians 2:18-21).

Selviskheden, kødsligheden måtte dø på Golgaha. På Golgata blev hele menneskeheden potentielt omskåret.

Jakobs problem var at hans kød førte til, at han overdrev og snød. Jakobs gamle navn fjernes, han er ikke længere ”Snyderen”. Han lægger alt på Jesus og det han får tilbage er Guds, Faderens natur, opstandelseskraften, det nye menneske. Det var en stor bytteaktion. Nu kan han sige ”Faderen og jeg er ét!” Mange kirker betoner kun det forholdsvis negative aspekt af evangeliet, nemlig at man skal få tilgivelse. Men alle de offer i det GT er en byttehandel. Og den positive aspekt er at jeg får Hans tilstand i stedet for min gamle tilstand. Det arv som Gud har givet til menneskeheden er Hans natur. Det er ikke noget som vi kan producere selv af egen kraft. Min arv fra Gud er at jeg kan være den som jeg ikke kan være af egen kraft. Og at jeg kan gøre det jeg ellers aldrig ville kunne have gjort af egen kraft. Det er byttehandlen.

Vi må se på 3 slags ofre i det GT. Den første er et offer for overtrædelserne,  den anden er offeret for tilstanden af syndigheden og den tredje er fredsofferet.

Kødsligheden er under Guds dom. Selviskheden er grunden til at hele menneskeheden lider. Folk har tendensen til at sammenligne sig med andre, men i Guds øjne er vi alle lige kødelige (Romans 3:9-31). Dommen over menneskehedens kødslighed er kommet på Jesus. Kraften af døden og af den gamle natur blev korsfæstet. Jesus kunne ikke tilbageholdes i graven fordi loven havde kun magt over én som havde syndet. Men døden kunne ikke holde Jesus. Men nu har Jesus også taget min synd, så derfor kan døden hellere ikke holde mig.

Jesus har overvundet døden. Var Han ikke gået i døden, kunne Han ikke sejre over døden.

Vi dør i Kristus og vi opstår i Kristus. Alting genoprettes: Faderesn natur, som er opstandelsesnaturen, Guds hellighed, osv. Faderen og jeg er ét. Romans 8:17: Jeg er en arving af Gud og af Jesus. Hvad end Jesus er kvalificeret til at arve, er vi også. Vi er medarvinger. John 6:28: ... Hvis I vil gøre hvad jeg gør, skal I tro på Ham, som Gud sendte. Hvem sendte Gud? Jesus. Der er ingenting som vi skal gøre, for at få det til at fungere. Hvis I vil gøre hvad jeg gør, må I tro på det som jeg tror på. At prøve ”hårdere” nytter ikke.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Connections Nyhedsbrev
Tilmelding
ErrorHere