Historie

Living Stones Bible Church blev grundlagt i Februar 2008 som et fællesskab i et af medlemmernes hjem, hvor der var 11 med på den første gudstjeneste. Fællesskabet havde den gang et andet navn og identitet. Derefter flyttede vi til Kappelvænget 4, 1. sal i Aarhus, som er Danmarks 2. største by.
Fra 2010 op til 2012, mødtes vi forskellige steder for at tilbede, som vi voksede. På nuværende tidspunkt er vi etableret i Randers, som er Danmarks 6. største by. Vi er en voksende kirke og forandring er uundgåelig ved Guds nåde er vi sejrrige i Jesu navn.

Værdier

Kirkens navn, Living Stones Bible Church, blev lagt fast den 1. maj 2009 efter en lang periode i bøn og faste, hvor vi søgte Herrens ansigt. Åbenbaringen bag navnet kommer fra 1. Peter 2:1-5. Kirken er hengivet til at fuldføre formaningen i de åbenbarede skrifter, som er:

  • En kirke med kærlighed som midtpunkt uden ondskab, bedrageri, løgn, hykleri, misundelse, jalousi, fornærmende sprog og alt ondt talende blandt medlemmerne
  • En kirke, hvor Guds sande ord vil blive undervist med al frimodighed og medlemmer vil vokse til modenhed gennem discipelskab og engagement
  • En åndelig forsamling med bøn som et vigtigt middel og tilbyder åndelige og godtagne ofre til Gud gennem Jesus Kristus

Living Stones Bible Church omfatter hele evangeliet og dedikeret til vækkelse og vidnesbyrd om apostolske tegn, Helligåndsgaver og den ubegrænsede demonstration af Guds kraft til at levere til det yderste.

Living Stones Bible Church har følgende mål:

  • At sprede vor Herres Jesu Kristi evangelium i Danmark og over hele verden.
  • At fremme vækkelsen og vidnesbyrd om apostolske tegn, undere og mirakler.
  • At samle Guds børn, som er tabt i døde kirker.
  • At træne troende i kunsten og videnskaben om åndelig krigsførelse (bønnekrigere), hvilket gør dem til en frimodig og sejrende hær for Herren.
  • At træne troende til at være disciple og gøre disciple.
  • At opbygge himmelske og frimodige kristne

Kontakt kirken:

Ansvarsfraskrivelse:
Informationerne sendes direkte på e-mail til kirken, og dermed ikke til Connections Danmark.