Sejrende i de sidste tider

Dr. Martin Trench
Lørdag den 17. marts kl. 10:30-16:30

Sted:
Bibel & Missionscentret

Thyparken 11, 7700 Thisted
(max deltagere: 100 personer)


Discipelskab og lederskab

Werner Kniesel (Schweiz)
Lørdag den 29. september kl. 10.30-16.30

Sted:
KirkeCenter Livets Kilde

Ådalsparken 33, Esbjerg
(max deltagere: 80 personer)

Video

Åndelig autoritet og reformation

Alfredo Seres (Mexico)
Lørdag den 3. november kl. 10.30-16.30

Sted:
Ølgod Menighedscenter

Garverivej 3, Ølgod
(max deltagere: 60 personer)